Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Sleepboot Tijma;

Reservering
De tarieven zijn inclusief BTW en brandstofkosten, onder voorbehoud van prijswijzigingen. De reservering is definitief als 50 % van het geplande vaarbedrag is betaald. Indien dit bedrag niet binnen het daarvoor gestelde termijn is voldaan, vervalt de reservering.

Annulering
Bij extreme weersomstandigheden zoals harde wind, hoge golfslag of mist beslist de schipper of het verantwoord is om uit te varen. De reservering wordt dan zonder kosten geannuleerd.
U ontvangt in dat geval een tegoedbon van het volledige bedrag wat al is betaald. De tegoedbon is te besteden op een nader te bepalen datum. Indien om andere redenen wordt geannuleerd, gelden de volgende voorwaarden;

  • Binnen 7 dagen voor afvaart bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huur
  • Langer dan 7 dagen voor afvaart bedragen de annuleringskosten € 25,-

 

Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s) of begeleider(s). Eventuele schade veroorzaakt door u of uw gezelschap wordt doorberekend.

Veiligheid
Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper te volgen. De schipper houdt zich het recht voor om de vaartocht (voortijdig) te beëindigen of af te wijken van de besproken route indien de omstandigheden dit verlangen.

Overige
Het is niet toegestaan om meegebrachte dranken en etenswaren aan boord te nuttigen mits anders is overeengekomen.